Portfolio > Hair & Makeup

Photographer : Peter Ash Lee
Makeup : Emi Aoki

corduroy magazine 2
corduroy magazine 2